NXBLE-63 C63 3p+n 63A
Mã sản phẩm: S000589
Đăng ngày 24-12-2018 06:05:51 PM
Giá : 290.000 VND

Atomat chống giật, chống dò
Tên tiếng anh : ELCB(earth leakage circult breaker)
Có nhiệm vụ tự ngắt dòng điện khi có dòng dò ra máy móc ,đất hay người khi dòng dò vượt quá giới hạn an toàn
Át 3P : so sánh điện áp qua 3 dây khách nhau, nếu 1 dây vượt quá 15mA -30mA thì nó sẽ tự ngắt

Atomat chống giật CHINT 1P+N 63 A
Mã sản phẩm: S000588
Đăng ngày 24-12-2018 06:03:18 PM
Giá : 160.000 VND

Atomat chống giật, chống dò
Tên tiếng anh : ELCB(earth leakage circult breaker)
Có nhiệm vụ tự ngắt dòng điện khi có dòng dò ra máy móc ,đất hay người khi dòng dò vượt quá giới hạn an toàn

Atomat chống giật CHINT 1P+N 40 A
Mã sản phẩm: S000587
Đăng ngày 24-12-2018 06:01:11 PM
Giá : 120.000 VND

Atomat chống giật, chống dò
Tên tiếng anh : ELCB(earth leakage circult breaker)
Có nhiệm vụ tự ngắt dòng điện khi có dòng dò ra máy móc ,đất hay người khi dòng dò vượt quá giới hạn an toàn

Atomat chống giật CHINT 1P+N 32 A
Mã sản phẩm: S000586
Đăng ngày 24-12-2018 05:59:23 PM
Giá : 100.000 VND

Atomat chống giật, chống dò
Tên tiếng anh : ELCB(earth leakage circult breaker)
Có nhiệm vụ tự ngắt dòng điện khi có dòng dò ra máy móc ,đất hay người khi dòng dò vượt quá giới hạn an toàn