Đế Nhôm Tản Nhiệt Đế Nhôm Tản Nhiệt Đế nhôm tản nhiệt Relay rắn SSR dùng để tản nhiệt, làm mát cho relay rắn SSR, giúp tăng tuổi thọ, tăng hiệu suất của sản phẩm. Nếu không có Nhôm tản nhiệt sau thời gian dài sẽ làm relay bị hỏng. TN 1 Thiết Bị Nhà Bếp INOX 35.000 VND Số lượng: 0 Cái

Đế Nhôm Tản Nhiệt

Giá bán: 35.000 VND

Đế nhôm tản nhiệt Relay rắn SSR dùng để tản nhiệt, làm mát cho relay rắn SSR, giúp tăng tuổi thọ, tăng hiệu suất của sản phẩm. Nếu không có Nhôm tản nhiệt sau thời gian dài sẽ làm relay bị hỏng.