Cách đấu nối thanh nhiệt 3 pha

video mang tính chia sẻ kinh nghiệm
Cách đấu nối thanh nhiệt 3 pha

video sử dụng tài liệu kinh nghiệm của các đối tác sử dụng
Ta có thể áp dụng vào đấu sao hoặc tam giác cho các thanh nhiệt như hình sau:
CẢNH BÁO