Bóng Sấy Nhỏ Φ12 Bóng Sấy Nhỏ Φ12 Chiều dài : 305-330mm
Bóng Φ12mm ,Công suất 300w
-Sư dụng cho tủ sấy bát đĩa, tủ sấy thức ăn..
S000559 Bóng sấy nhiệt 30.000 VND Số lượng: 0 Cái

Bóng Sấy Nhỏ Φ12

Giá bán: 30.000 VND

Chiều dài : 305-330mm
Bóng Φ12mm ,Công suất 300w
-Sư dụng cho tủ sấy bát đĩa, tủ sấy thức ăn..