Atomat chống giật CHINT 1P+N 63 A Atomat chống giật CHINT 1P+N 63 A Atomat chống giật, chống dò
Tên tiếng anh : ELCB(earth leakage circult breaker)
Có nhiệm vụ tự ngắt dòng điện khi có dòng dò ra máy móc ,đất hay người khi dòng dò vượt quá giới hạn an toàn
S000588 Atomat 160.000 VND Số lượng: 0 Cái

Atomat chống giật CHINT 1P+N 63 A

Giá bán: 160.000 VND

Atomat chống giật, chống dò
Tên tiếng anh : ELCB(earth leakage circult breaker)
Có nhiệm vụ tự ngắt dòng điện khi có dòng dò ra máy móc ,đất hay người khi dòng dò vượt quá giới hạn an toàn